KOMPARATIVNA ZVUČNA GALERIJA

 

      ZvuGitaraDidaktika_Logo_12čni primeri prikazani u ovoj galeriji predstavljaju niz značajnih muzičkih dela koja su pisana u originalu za violinu, klavir, violončelo i u izvođenju eminentnih umetnika sa jedne strane i ista ta muzička dela transkribovana za gitaru, takođe u izvođenju eminentnih umetnika gitarista sa druge strane. Ideja je da se obe kategorije nađu na jednom mestu, gde bi zainteresovani slušalac pažljivim preslušavanjem datih primera stekao objektivan utisak o tonsko tehničkim mogućnostima koje nudi gitara kao solistički instrument.

 

VIOLINA

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2 BWV 1004 – Chaconne

Isaac Stern – VIOLINA

 

Andrés Segovia – GITARA

 

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No.1. BWV 1002  –  Tempo di Bouree  & Double

Gidon Kremer  – VIOLINA

 

Henryk Szeryng – VIOLINA

 

Andrés Segovia – GITARA

 

Paul Galbraith – GITARA DA GAMBA (8 strings)

 

 

Niccolò Paganini: 24 Caprices op.1 for Violine Solo  –  No.5 in a minor

Itzhak Perlman – VIOLINA

 

Tilman Hoppstock – GITARA

 

 

KLAVIR

Isaac Albéniz: Suite española  –  Sevilla

Arthur Rubinstein – KLAVIR

 

Aniello Desiderio – GITARA

 

Andrés Segovia – GITARA

 

Enrique Granados: La maja de Goya

Alicia de Larrocha – KLAVIR,  Pilar Lorengar – GLAS

 

Andrés Segovia – GITARA

 

 

Johann Sebastian Bach: English Suite No 3 in g-minor BWV 808  –  Prelude

Glenn Gould – KLAVIR

 

Ida Presti & Alexandre Lagoya – DUO GITARA

 

Modest Petrovich Mussorgsky: Pictures at an Exhibition  –  Bydlo

Byron Janis – KLAVIR

 

Kazuhito Yamashita – GITARA

 

 

Modest Petrovich Mussorgsky: Pictures at an Exhibition  –  Dance of the Unhatched Chicks

Byron Janis – KLAVIR

 

Kazuhito Yamashita – GITARA

 

VIOLONČELO

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No 1 in G major, BWV 1007  –  Prelude

Mstislav Rostropovich – VIOLONČELO

 

Andrés Segovia – GITARA

 

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No 6 in D major, BWV 1012  –  Gavote  I   &  II

Yo-Yo Ma – VIOLONČELO

 

Andrés Segovia – GITARA

 

 

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No 3 in C major, BWV 1009  –  Bourrees  I   &  II

Yo-Yo Ma – VIOLONČELO

 

Andrés Segovia – GITARA

Leave a Reply

Your email address will not be published.